Avainluvut 2019


 2019  2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa        119,7 124,2 93,6 94,1 93,9
Liikevoitto, milj. euroa   22,9 23,0 53,7 13,4 9,1
Liikevoitto %  19,2 18,5 57,4 14,3 9,7
Tase, milj. euroa  265,2  269,0 266,9 262,7 258,1
Maksetut osingot, milj. euroa  9,6  8,5 8,3 11,0 11,0
Maksetut osingot, euroa / osake  57,3  50,7  49,5  47,9  47,9 
Investoinnit, milj. euroa  18,0 18,0  17,1 28,3 21,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %  14,9 14,6 31,9 12,0 6,1
Omavaraisuusaste %  28,2 24,7 20,1 34,8 33,4
Quick Ratio  1,4 1,3 1,9 1,4 1,7
Henkilöstöä keskimäärin  58  60 64 84 137