Henkilöstö 2019

Konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 58 (60) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 57 (59). Vuoden aikana konsernissa jäi kaksi henkilöä eläkkeelle ja kaksi henkilöä rekrytoitiin.

Energialiiketoiminnassa työskenteli 31 (31), verkkoyhtiössä 17 (19) ja talous- ja hallintopalveluissa 10 (10) henkilöä. Kertomusvuoden henkilöstökulut olivat 4,3 (4,1) miljoonaa euroa eli 3,6 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.

Henkilöstöä keskimäärin 2015–2019

Henkilöstökulut 2015–2019

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päivitettiin  

Yhtiössä toteutettiin kertomusvuonna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Edellinen kysely tehtiin lokakuussa 2017. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi työyhteisö koetaan. Tulosten perusteella päivitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosiksi 2020–2021 yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kyselyn perusteella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat yhtiössä hyvällä mallilla, ja suuria ongelmia ei ole millään osa-alueella. Vastausprosentti kyselyyn oli 85.

Henkilöstön ikäjakauma 2019

Naisia / miehiä vuoden 2019 lopulla

naisia 34 kpl
miehiä 23 kpl

Henkilöstölle vuorovaikutuskoulutusta ja virkistystoimintaa

Toteutimme kertomusvuoden aikana koko henkilöstölle suunnatun vuorovaikutuskoulutuksen, jossa tavoitteena oli vahvistaa työyhteisön keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Henkilöstön virkistystoimintaa tuettiin urheilu- ja kulttuuriseteleiden kautta.