Liiketoiminta

Verkko, tuotanto ja myynti – toiminnan kolme vahvaa tukijalkaa

Kymenlaakson Sähkö on 10 kaupungin ja kunnan omistama energiakonserni, joka kuuluu energiatoimialan merkittävien toimijoiden joukkoon Suomessa. Pääliiketoiminnot ovat sähköenergian tuotanto ja myynti sekä verkkotoiminta eli sähkönsiirto.

Sähkön tuotannosta ja myynnistä vastaa konsernissa Kymenlaakson Sähkö Oy, joka myy sähköä asiakkaille valtakunnallisesti. Kymenlaakson Sähköverkko Oy palvelee noin 103 000 asiakasta neljän maakunnan alueella. Se vastaa konsernin verkkoliiketoiminnasta eli sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta ja käytöstä. Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on osuuksia Kymppivoima-yhtiöistä, Kaakon Alueverkko Oy:stä, Orimattilan Lämpö Oy:stä, Elvera Oy:stä sekä Enerva Oy:stä.

Organisaatiokaavio19 (002).jpg

Talouden kehitys liiketoiminnoittain / yhtiöittäin, M€

   Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen
   2019 2018 2019 2018
Energialiiketoiminta  71,2 73,5 2,9 1,3 
Kymenlaakson Sähköverkko Oy  52,8 54,1 18,1 19,2