Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 71,2 (73,5) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 2,9 (1,3) miljoonaa euroa.

Sähkön myynti laski hieman edellisvuodesta. Lasku johtui edellisvuotta leudommista talvikuukausista, mikä vähensi lämmitystarvetta. Sähköä myytiin 1 043 (1 103) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 465 (514) miljoonaa kilowattituntia.

Sähkön tuotanto 2019, yhteensä 465 GWh

Turve 6.6 GWh
Biopolttoaineet 12.5 GWh
Vesivoima 133.5 GWh
Tuulivoima 57.8 GWh
Kivihiili 28.2 GWh
Ydinvoima 226.4 GWh
Öljy 0.1 GWh

Hintavaihtelua ja tuulivoimainvestointeja

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 6 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 44,0 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 13 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. 

KSOY päätti osallistua uuteen tuulivoimahankkeeseen, jolla tuulivoimatuotannon määrä kasvaa noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän.

Yritykset investoivat suuriin aurinkovoimaloihin

Aurinkosähköjärjestelmien myynnin liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta, kun erityisesti yritykset investoivat suuriin aurinkovoimaloihin. Verkkoon on liitetty jo yli 800 aurinkosähköjärjestelmää.

Verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien kokonaismäärä 2015–2019