Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 52,8 (54,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,9 (19,9) miljoonaa euroa.

Vakaa sähkönhinnoittelu jatkui

Hinnoittelu säilyi vakaana ja sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2019. Investoinnit verkon uusimiseen on käynnistetty hyvissä ajoin, jolloin vuosittaiset investoinnit ovat pysyneet kohtuullisina eikä tarvetta jatkuville hinnanmuutoksille ole ollut.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus ennätystasolla

Vuonna 2019 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 328 (1 354) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä pieneni edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 186 (244) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 125 (103 086). 

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 1,38 (1,58) tuntia. Keskeytysaikaa on pystytty vähentämään toimitusvarmuusinvestointien lisäksi ottamalla käyttöön uutta teknologiaa verkonhallinnassa ja käyttökeskuksessa. Käytössä olevat järjestelmät pystyvät mm. itsenäiseen vianrajaukseen.

Sähköverkon investointeihin käytettiin noin 15 miljoonaa euroa

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 15,5 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 90 kilometriä ja sen kaapelointiaste oli vuoden 2019 lopussa 22,2 prosenttia. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Loviisan Pernajassa ja Haminan Metsäkylässä.

Investoinnit toimitusvarmuuteen 2015–2019

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.