Kilpailukykyistä energiaa

Sähkön hintakilpailukykyä turvataan suojauksilla

Hinnaltaan kilpailukykyinen energia on keino, jonka avulla varmistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kuluttaja-asiakkaiden jokapäiväistä sujuvaa arkea.

Sähkön hintariskejä vastaan suojaudutaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Yhtiössä on salkunhallinnan riskikäsikirja, jonka mukaisesti suojaustoimenpiteet toteutetaan.

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät hallitaan noudattamalla yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallintapolitiikkaa.

Arvoa omistajille ja yhteiskunnalle

Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme. Omistajille ja yhteiskunnalle tuotamme taloudellista arvoa mm. verojen ja osinkojen muodossa. Vuodelta 2019 tilitettävää arvonlisäveroa kertyi 10,9 miljoonaa euroa ja tilitettävää sähköveroa 37,4 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituslaskelman mukaan tuloveroa maksettiin 3,5 miljoonaa euroa.

Vuodelta 2019 hallitus on esittänyt 9,6 miljoonan euron osingon jakamista 10 osakaskunnalle (taulukossa 2019* hallituksen esitys).

Omistajille maksetut osingot 2015–2019

Asiakkaille ja henkilöstölle

Kannattava ja menestyvä yhtiö on turvallinen kumppani. Taloudellinen vakaus turvaa toimintamme ja sen kehittämisen. Meillä on rooli yhteiskunnassa välttämättömän hyödykkeen, sähkön, tuottajana ja vastuu yli 100 000 asiakkaastamme, joille mahdollistamme sähkön häiriötöntä toimitusta ja saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan. 

Kannattava toiminta mahdollistaa välttämättömät investoinnit, joiden avulla täytämme meille asetetut vaatimukset ja varaudumme tulevaisuuden tarpeisiin sekä uudenlaisiin energiaratkaisuihin.