Kohti hiilivapaata energiantuotantoa

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti niin työhömme kuin valintoihimme energiantuotannossa.

Hiilineutraaliksi vuoteen 2023 mennessä

Kymenlaakson Sähkön yhtenä strategisena tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuonna 2023. Olemme hyvässä vauhdissa kohti tavoitetta, sillä jo tällä hetkellä tuotannosta 92,5 prosenttia on hiilineutraalia. Strategiamme mukaisesti kaikki energiantuotantoon tehtävät investointimme kohdistuvat hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Tuulivoiman osalta olemme valmistautuneet lisäinvestointeihin, ja tavoitteenamme on vähintään kaksinkertaistaa tuulivoimatuotantomme 2020-luvulla.

Tuulipuistoista sähköntuotantoa entistä enemmän ja tehokkaammin

Vuonna 2019 tuulipuistokohteemme tuottivat sähköä noin 70 miljoonaa kilowattituntia. Määrä vastaa keskisuuren kaupungin vuosittaista sähköntarvetta. Tuulipuistot sijaitsevat länsirannikolla osittain sen vuoksi, että puolustusvoimien tutkarajoitukset estävät investointeja omalle toiminta-alueellemme.  Tuulipuistoista Puuska, Torkkola, Santavuori ja Metsälä ovat jo valmiita. Simo, Laihia, Teuva ja Närpiö ovat saaneet rakentamiseen vaadittavat luvat, ja hankkeet käynnistyvät vaiheittain ensi vuosikymmenen aikana.

tuulivoima_1300x600.jpg

Aurinkosähköä, energianeuvontaa ja puhdasta energiaa asiakkaillemme

Myydyistä sähkösopimuksista noin kolmannes oli vihreän sähkön sopimuksia, joissa myytävä energia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla: tuulivoimalla, bioenergialla ja vesivoimalla.

Kymenlaakson Sähköverkon alueella verkkoon oli vuoden 2019 lopulla kytkettynä yli 800 aurinkosähkökohdetta. 

Alueen kirjastoissa on noin 60 energiankulutusmittaria, joita asiakkaat voivat lainata veloituksetta käyttöönsä. Olimme edelleen mukana rahoittamassa puolueettoman energianeuvojan toimintaa Kymenlaaksossa, ja osallistuimme kertomusvuonna perustettuun Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmään. Kymenlaakson energianeuvoja oli aktiviisesti mukana Kouvolan Asuntomessujen osastollamme 11.7.–12.8.2019. 

arkivirtaa-asuntomessuilla-levea3-sininen.png

Energiatehokkuussopimus velvoittaa omaan energiatehokkuuteen

Kymenlaakson Sähkö on mukana myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. Sopimus velvoittaa energiankäytön tehostamiseen vapaaehtoisesti kehittämällä innovatiivisia uusia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia asiakkaille. Energiankäyttöä on tehostettava myös omassa toiminnassa energian jakelussa ja tuotannossa. Tavoitteena on vähintään kuuden prosentin tehostaminen vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 energiankäyttöön verrattuna. Vuonna 2019 mm. uudistimme pääkonttorimme valaistusta energiatehokkaiksi led-valaisimiksi.

Kymenlaakson Sähköllä on käytössä oma aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä päätoimipaikan energiatarpeisiin. Elimäen toimipaikan 40 aurinkopaneelin voimalan keskimääräinen vuosituotanto on 8 850–9 380 kWh.