Hallituksen toimintakertomus

Merkittäviä tapahtumia

Kymenlaakson Sähkön strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Osana tätä linjausta päätettiin osallistumisesta uuteen tuulivoimahankkeeseen, jolla tuulivoimatuotannon määrä kasvaa noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän. Tavoitteena on edelleen jatkaa investointeja tuulivoimaan ja kaksinkertaistaa tuulivoimatuotannon määrä.  

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen jatkuivat 15 M€ tasolla. Keskijänniteverkkoa maakaapeloitiin vuonna 2019 noin 90 kilometriä. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Loviisan Pernajassa ja Haminan Metsäkylässä. Lisäksi Kouvolan Elimäen ja Korian sähköasemille toteutettiin laajamittaiset saneeraukset. Vuosia jatkuneet toimitusvarmuusinvestoinnit näkyvät jo keskeytysluvuissa, ja vuonna 2019 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli alimmillaan koko vuosikymmeneen, 1,38 (1,58) tuntia asiakasta kohden. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajana aloitti 1.5.2019 DI, TkT Jouni Pylvänäinen, kun edellinen toimitusjohtaja Raimo Härmä jäi eläkkeelle. Jouni Pylvänäinen siirtyi verkkoyhtiöön Elenia Oy:n strategiajohtajan tehtävästä.  

Kymenlaakson Sähköverkko uudisti strategiaansa vuoden 2019 aikana. Sähköverkkoyhtiön päivitetyn mission mukaan yhtiö on palveleva uudistaja. "Verkkomme ja innovatiiviset ihmisemme mahdollistavat asiakkaille ja kumppaneille uusien palvelujen ja teknologioiden hyödyntämisen sekä tehokkaan ja hiilivapaan energiajärjestelmän toimivuuden. Edistämme hajautettua tuotantoa, tarjoamme palveluita ja dataa luotettavasti ja keskeytyksettä. Kumppanuusverkostomme avulla tuotamme hyötyjä asiakkaillemme ja saavutamme tehokkuusetuja. Olemme alan uudistaja, jonka palveluksessa viihtyvät innostuneet ja motivoituneet ihmiset."

Kymenlaakson Sähkö osallistuu Kymppivoima Oy:n kautta Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen. Säännöllisen sähköntuotannon odotettiin alkavan tammikuussa 2020, mutta laitoksen käyttöönoton viivästymisestä tiedotettiin kahteen eri otteeseen vuoden 2019 aikana. Joulukuussa 2019 TVO tiedotti, että Olkiluoto 3 liitetään valtakunnanverkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.  

Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin vuonna 2019 noin 70 (100) kappaletta. Myytyjen järjestelmien keskikoko nousi merkittävästi edellisvuodesta yritysasiakkaiden määrän kasvettua merkittävästi. Isojen järjestelmien hankinta näkyi myös aurinkosähköjärjestelmien myynnin liikevaihdossa, joka kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. 

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti oli käynnissä koko vuoden 2019. Järjestelmän toimittaa Net Group Nordic Oy, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Uudella järjestelmällä pyritään parantamaan asiakaskokemusta ja valmistaudutaan vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöönottoon vuonna 2022. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Elvera Oy perustivat verkonvalvontaa sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottavan yhtiön Enerva Oy:n. Pääomistajana toimii Elvera Oy 40 prosentin osuudella ja sähköverkkoyhtiöt omistavat kukin 20 prosenttia yhtiöstä. 

KSOY osallistui Kouvolan Asuntomessuille 12.7.–11.8.2019. Messuosallistuminen onnistui hyvin niin yritysnäkyvyyden kuin myynnin ja markkinoinninkin kannalta. 114 000 messuvieraasta noin 5 prosenttia osallistui yhtiön osastolla järjestettyyn sähköpyörän arvontaan, ja myyntiin saatiin merkittävä määrä yhteydenottoja hyödynnettäväksi markkinoinnissa.