Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 119,7 (124,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 22,9 (23,0) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 19,1 (18,6) miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön liikevaihto oli 72,3 (74,7) miljoonaa euroa. Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui lähinnä liikevaihtoon kirjattavan sähkön tuotannon volyymin pienentymisestä ja hinnan laskusta. Liikevoitto oli 1,5 (0,2) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 15,2 (14,9) miljoonaa euroa. Yhteensä emoyhtiön osinkotuotot sekä saadut konserniavustukset olivat 17,7 (18,7) miljoonaa euroa. 

Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 92,4 (97,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 28,2 (24,7) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,4 (1,3). 

Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 51,7 (55,8) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,5 (1,1). 

Konserniyhtiöiden investoinnit olivat yhteensä 18,0 (18,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 15,5 (15,2) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,5 (2,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 1,6 (1,4) miljoonaa euroa.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2019 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa 119,7 124,2 93,6
Liikevoitto, milj. euroa 22,9 23,0 53,7
Liikevoitto, % 19,2 18,5 57,4
Oman pääoman tuotto, % 27,4 32,3 66,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,9 14,6 31,9
Omavaraisuusaste, % 28,2 24,7  20,1
Quick ratio 1,4 1,3 1,9

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2019 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa 72,3 74,7 50,0
Liikevoitto, milj. euroa 1,5 0,2  1,5
Liikevoitto, % 2,0 0,3 2,9 
Oman pääoman tuotto, % 38,1 44,5  54,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 1,6  28,5
Omavaraisuusaste, % 41,7 34,9  24,4
Quick ratio 1,5 1,1 1,5