Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 58 (60). Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 57 (59). Vuoden aikana konsernissa jäi kaksi henkilöä eläkkeelle ja kaksi henkilöä rekrytoitiin. 

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2019 oli 47,2 (47,2) vuotta ja emoyhtiön vakinaisen henkilöstön keski-ikä 49 (48,3) vuotta.  

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi koko henkilöstö on vakuutettu vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2019 2018 2017
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 58 60 64
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 57 59  62
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 3,5 3,4 3,6 

Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2019 2018 2017
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 42 41 45
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 41 41 43
Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa 2,3 2,2 2,4