Liiketoiminta

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 71,2 (73,5) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 2,9 (1,3) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (31). 

Sähkön myynti laski hieman edellisvuodesta. Lasku johtui edellisvuotta leudommista talvikuukausista, mikä vähensi lämmitystarvetta. Sähköä myytiin 1 043 (1 103) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 463 (514) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 6 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 44,0 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 13 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.   

KSOY päätti osallistua uuteen tuulivoimahankkeeseen, jolla tuulivoimatuotannon määrä kasvaa noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän. 

Aurinkosähköjärjestelmien myynnin liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta.

Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 52,8 (54,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,9 (19,9) miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2019. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (19). 

Vuonna 2019 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 328 (1 354) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä pieneni edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 186 (244) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 125 (103 086).   

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 1,38 (1,58) tuntia. 

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 15,5 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 90 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2019 lopussa 22,2 prosenttia. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Loviisan Pernajassa ja Haminan Metsäkylässä. 

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti.