Omistus ja hallinto

Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on 167 634 osaketta. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 §:n lunastusvelvollisuus, 16 §:n lunastuslauseke ja 17 §:n suostumuslauseke. Koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa 10 kunnan omistuksessa. Askolan kunta myi Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeensa vuoden 2019 aikana. 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy. 

Hallintoneuvostoon kuului 11 osakaskunnan edustajaa ja kaksi henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Vesa Peltola ja varapuheenjohtajaksi Osmo Havuaho. Kaikkien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston jäseninä toimivat yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt:

kunnanhallituksen jäsen Vesa Peltola, Lapinjärvi, puheenjohtaja
kunnanjohtaja Osmo Havuaho, Virolahti, varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeroinen-Lalu, Hamina
kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi, Pukkila
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto, Kouvola
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Lepola, Loviisa 
kaupunginvaltuuston jäsen Tapio Malmiharju, Orimattila
kunnanjohtaja Jouni Martikainen, Askola 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Elmeri Nieminen, Myrskylä
kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola
kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä, Luumäki
Henkilöstön edustajat:
yksikön päällikkö Pia Hietanen (varalla yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen)
asiakasvastaava Ilkka Ollila (varalla laskuttaja Kirsi Laurikainen) 

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

maakuntaneuvos Harri Helminen, Kouvola, puheenjohtaja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, Loviisa, varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston jäsen Jarkko Harjumaaskola, Hamina
toimitusjohtaja Kim Jordas, Lapinjärvi
toimitusjohtaja Jussi Karinen, Orimattila
kunnanvaltuuston jäsen Mika Lampola, Hollola
kunnanhallituksen jäsen Jari Vettenranta, Askola

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Aku Pyymäki.