Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2019 on 23 722 986,15 euroa, josta tilikauden voitto on 15 196 646,77 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 57,27 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 600 399,18 euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 5 596 246,97 euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.