Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.2019

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2019 2018
Liikevaihto 1 72 254 74 717
Liiketoiminnan muut tuotot 2 603 683
Materiaalit ja palvelut 3 -64 204 -67 227
Henkilöstökulut 4 -2 796 -2 650
Poistot ja arvonalentumiset 5 -495 -1 123
Liiketoiminnan muut kulut -3 896 -4 177
Liikevoitto 1 467 224
Rahoitustuotot ja -kulut 6 1 109 565
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 576 789
Tilinpäätössiirrot 7 16 000 17 660
Tuloverot 8 -3 379 -3 512
Tilikauden voitto   15 197 14 937