Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma  1.1.–31.12.2019

(tuhatta euroa)

2019 2018
Liikevaihto 52 834 54 085
Liiketoiminnan muut tuotot 48 680
Materiaalit ja palvelut -15 670 -16 372
Henkilöstökulut -1 455 -1 496
Poistot ja arvonalentumiset -11 138 -10 733
Liiketoiminnan muut kulut -6 725 -6 269
Liikevoitto  17 894 19 896
Rahoitustuotot ja -kulut 216 -722
 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 18 111     19 174
Tilinpäätössiirrot -17 850 -18 500
Tuloverot -256 -333
Tilikauden voitto  4 340