Sujuva asiakaspalvelu tukee liiketoimintoja

Asiakaspalvelumme tähtää pitkäjänteisellä kehittämisellä toimialamme parhaaksi ja mittareidemme mukaan olemme onnistuneet erinomaisesti tässä tavoitteessa.

Asiakaspalvelumittarit osoittavat erinomaista tulosta

Mittaamme asiakkaiden tyytyväisyyttä päivittäin asiakaskontaktin jälkeisellä tutkimuksella. Mittareina ovat CSAT ja NPS -mittarit. CSAT mittaa sitä, kuinka tyytyväinen asiakas oli asiaansa käsitelleeseen asiakaspalvelijaan, ja NPS mittaa puolestaan, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi Kymenlaakson Sähköä esimerkiksi ystävälle tai työtoverille. Vuonna 2019 asiakaspalvelun CSAT tulos oli 90,24 ja NPS 61,5. Molemmat tulokset olivat erinomaisella tasolla.

CSAT_NPS_VK.jpg

Asiakkaan arvostus ja hyvä palvelu osa päivittäistä toimintaamme 

Hyvin palveltu asiakas on strategiamme ja arvojemme keskiössä. Haluamme olla läsnä siellä, missä asiakkaammekin ovat, joten palvelemme asiakkaitamme useissa eri kanavissa. Vuonna 2019 otimme käyttöön KSOY Chat -palvelun. Palvelemme asiakkaitamme myös puhelimitse, verkkosivujemme kautta, sähköpostitse, Online-asioinnin kautta, sosiaalisen median kanavissamme sekä kahdessa eri toimipisteessä.

Kehitämme ja digitalisoimme palveluitamme asiakaslähtöisesti, ja tuotekehityksemme vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Palvelemme asiakkaitamme suomen lisäksi englannin ja ruotsin kielellä.

Tiedotamme asiakkaillemme ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä, asiakaslehdessä, erilaisissa tapahtumissa sekä tarvittaessa mm. tekstiviestillä.