Yrityskatsaus

Suomen hallitus julkisti tammikuussa eduskunnalle antamansa esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua ja leikata sähkönjakeluyhtiöiden tuottoja. Energiaviraston oletetaan muuttavan nykyisiä valvontamenetelmiä lakimuutoksen tultua voimaan.

Talven aikana sää oli edellisvuoteen verrattuna kylmempi, mikä näkyi sähkönkulutuksen kasvuna. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat hyvin vakaat, ja vaikka lunta oli alueellamme runsaasti, laajamittaisilta sähkön käytön häiriöiltä vältyttiin. Panostukset sähköverkon kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyvät asiakkaillemme vähentyneinä keskeytyksinä ja parantuneena toimitusvarmuutena.

Sähkön markkinahinnat kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Hintakehityksen taustalla on sääolosuhteiden muutos. Alkuvuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin, ja sähkön tukkumarkkinahinnat laskivat tuolloin ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Vuoden 2021 talvi oli puolestaan lämpötilojen osalta lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mikä nosti markkinahintoja.