Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 29,3 (23,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen –0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 32 (31).

Sähkön myynti kasvoi 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui pääosin edellisvuotta selvästi kylmemmästä talvesta. Sähköä myytiin katsauskaudella 464 (405) GWh.

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 148 (153) GWh. KSOY:lle tärkeä Olkiluoto 3 -hanke eteni aikataulussa. Polttoaine ladattiin reaktoriin maaliskuussa, ja laitos alkaa tuottaa sähköä lokakuussa. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 99 % prosenttia alkuvuoteen 2020 verrattuna eli hinta käytännössä kaksinkertaistui. Nousuun vaikutti kylmän sään aiheuttama kysynnän kasvu, vesivarantojen lasku sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden hintojen nousu. Jakson keskihinta oli 45,8 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 4,7 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.