Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 19,8 (18,8) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 6,8 (6,2) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (15).

Edellisvuotta huomattavasti kylmempi talvi lisäsi sähkönkulutusta. Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 548 (485) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 67 (45) kappaletta.

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet rauhalliset, ja vaikka lunta oli alkuvuonna alueellamme runsaasti, laajamittaisilta sähkön käytön häiriöiltä vältyttiin. Tähän on osaltaan vaikuttanut laajoilla alueilla helikoptereilla tehdyt puuston raivaukset sekä investoinnit verkon toimintavarmuuteen.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2021 noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 130 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 27,5 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja rakentamistyöt ovat käynnistyneet pääosin aikataulussa. Verkon kunnossapitotyöt ovat edenneet suunnitelmia hitaammin ja aikatauluviivästykset on tarkoitus kiriä kiinni vuoden loppuun mennessä.

Vuoden alusta on käynnistynyt sähköverkon rakentamista ja ylläpitoa koskeva uusi monivuotinen puitesopimus Elvera Oy:n kanssa. Laajemmissa toimitusvarmuuden parantamishankkeissa projektikumppaneina toimivat Elvera Oy, Eltel Networks Oy sekä Netel Oy. Verkon valvonnasta huolehtii Enerva Oy.