Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–30.4.2021   1.1.–30.4.2020   1.1.–31.12.2020
 Liikevaihto 47 080  40 126  107 928
Liiketoiminnan muut tuotot  92  143 608
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  –89 63  1 923
Materiaalit ja palvelut  –32 916 –25 305  –69 953 
Henkilöstökulut  –1 468 –1 398 –4 033
Poistot ja arvonalentumiset  –3 979 –3 792  –11 556
Liiketoiminnan muut kulut  – 2 514 –2 531 –8 036
Liikevoitto  6 207  306  16 880
Rahoitustuotot ja -kulut  –427 –415  461
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  5 780  6 892  17 341
Tuloverot  –1 327 –1 323 –2 471
Laskennalliset verot  –42 –42 –327
Tilikauden voitto  4 411  526  14 543

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.