Katsauskausi lyhyesti

  • Alkuvuoden lämpötila oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mikä lisäsi sähkön jakelua ja myyntiä.
  • Sähkön tukkumarkkinahinta kaksinkertaistui edellisvuodesta.
  • Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla lumisesta talvesta huolimatta.
  • Verkkopalveluhinnat ovat jo neljättä vuotta samalla, vuoden 2018 alun tasolla.
  • Olkiluoto 3 -hanke eteni aikataulussa ja maaliskuussa saavutettiin merkittävä virstapylväs, kun polttoaine ladattiin reaktoriin.
  • Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat investoinnit käynnistyivät alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti.
  • Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa.