Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan asettuvan samalle tasolle vuoden 2020 tuloksen kanssa. Sähkön käytön ja sähkön myynnin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Sähkön tukkumarkkinahinta on pysynyt korkeana koko kevään, ja loppuvuoden sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut vesitilanteen kuivuminen, korkeampi kulutus sekä hintojen voimakas nousu Keski-Euroopassa, mikä nostaa hintaa myös Pohjoismaissa. Mikäli nykytilanteeseen ei tule suuria muutoksia, sähkön tukkumarkkinahinta toteutuu selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampana vuonna 2021.