Yrityskatsaus

Vuosi 2020 on ollut energiamarkkinoilla hyvin poikkeuksellinen. Äärimmäisen lämmin talvi leikkasi sähkön ja lämmön kulutusta, ja esimerkiksi Suomessa tammi- ja helmikuun lämpötilat olivat tyypillisen marraskuun tasolla. Keskitalvi oli myös keskimääräistä selvästi sateisempi ja tuulisempi, mikä yhdessä alhaisen kulutuksen kanssa nosti pohjoismaiset vesivarannot ennätyksellisen korkealle. Maaliskuussa alkaneet koronarajoitukset leikkasivat myös sähkön kulutusta. Kaikki nämä tekijät yhdessä aiheuttivat alkuvuonna tämän vuosituhannen suurimman hintaromahduksen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Energia-ala julkaisi kesäkuussa tätä tavoitelinjausta tukevan vähähiilisyystiekartan. Tiekartan mukaan päästötön sähkö on ratkaisu eri toimialojen päästöjen vähentämiseen, kun teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistämisellä korvataan päästöllisiä energialähteitä. Muutoksen seurauksena sähkön käytön ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Energia-ala tulee jatkamaan mittavia investointeja päästöttömään sähköntuotantoon ja sähköverkkoihin ja toimii näin hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollistajana.

Teollisuuden Voima tiedotti elokuun lopussa Olkiluoto 3 -hankkeen uudesta aikataulusta. Projektiaikataulua ovat viivästyttäneet hitaasti edenneet järjestelmätestaukset, testauksissa havaitut tekniset ongelmat sekä kunnossapitotöiden määrän kasvaminen projektin viivästyttyä. Lähes vuoden lisämyöhästyminen tarkoittaa, että säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Enerva Oy on toimittanut käyttökeskuspalvelut Kymenlaakson Sähköverkolle kesäkuusta lähtien. Enerva Oy on kolmen kaakkoissuomalaisen energiayhtiön vuonna 2019 perustama käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottava yhtiö.

Elokuussa solmittiin kolmivuotinen jakeluverkon rakentamis- ja palvelutöitä koskeva sopimus Elvera Oy:n kanssa.

Kymenlaakson Sähköverkon alueella ylitettiin elokuussa virstanpylväs aurinkosähkön osalta, ja verkkoon on nyt kytketty yli 1 000 aurinkosähköjärjestelmää.

Konsernin koko vuoden tulos tulee jäämään viime vuoden tulosta pienemmäksi. Erityisesti sähköntuotannon kannattavuus on heikentynyt markkinahintojen laskun takia.