Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 69,2 (76,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,3 (15,1) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 9,3 (13,3) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 9,6 (10,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 8,4 (8,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 101,3 (93,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 27,5 (27,0) prosenttia. Maksuvalmius (quick ratio) oli 2 (1,5).

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa vakinaista henkilöstöä 59 (58) ja määräaikaisia henkilöitä 2 (2).