Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 38,5 (45,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,8 (2,3) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (30).

Sähkön myynti laski 3,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myynnin laskun taustalla oli ennätyksellisen lämmin talvi, minkä lisäksi koronarajoitukset laskivat yritysten sähkönkäyttöä jonkin verran. Sähköä myytiin katsauskaudella 636 (660) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 271 (298) GWh.

Sähkön tukkumarkkinahinta romahti sateisen, lämpimän ja tuulisen talven takia niin Suomessa kuin pohjoismaisella tasolla. Suomen hinta-alueella hinta laski 43 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jakson keskihinta oli 25,0 €/MWh. Norjan historiallisen suuret vesi- ja lumivarannot painoivat sähköpörssin yleisen systeemihinnan ennätyksellisen alas. Systeemihinta oli katsauskaudella 9,3 €/MWh (39,8).

Aurinkosähköjärjestelmien myynti säilyi edellisen katsauskauden tasolla.