Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–31.8.2020   1.1.–31.8.2019   1.1.–31.12.2019
 Liikevaihto 69 174 76 857  119 717
Liiketoiminnan muut tuotot   349  392 551
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   289 1 782  2 941
Materiaalit ja palvelut  –44 170 –48 934 –77 324 
Henkilöstökulut  –2 674 – 2 725 –4 251
Poistot ja arvonalentumiset  –7 585 –7 259 –11 000
Liiketoiminnan muut kulut  –5 041 –5 005 –7 701
Liikevoitto  10 342 15 108  22 932
Rahoitustuotot ja -kulut  862  690  256
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  11 204 15 798  23 188
Tuloverot  –1 773 –2 421 –3 636
Laskennalliset verot  –84 –84 –497
Tilikauden voitto  9 346  13 293 19 056

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.