Avainluvut 2020


 2020  2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa       107,9 119,7 124,2  93,6 94,1
Liikevoitto, milj. euroa  16,9 22,9 23,0 53,7 13,4
Liikevoitto % 15,6 19,2 18,5 57,4 14,3
Tase, milj. euroa 274,8   265,2 269,0 266,9 262,7
Maksetut osingot, milj. euroa 8,4  9,6 8,5 8,3 11,0
Maksetut osingot, euroa / osake 50,0  57,3 50,7 49,5 47,9 
Investoinnit, milj. euroa 17,2 18,0  18,0 17,1 28,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 14,9 14,6 31,9 12,0
Omavaraisuusaste % 28,9 28,2 24,7 20,1 34,8
Quick Ratio  1,6 1,4 1,3 1,9 1,4
Henkilöstöä keskimäärin  59 58 60 64 84