Henkilöstö 2020

Koronapandemia aiheutti vuoden 2020 aikana huomattavia muutoksia työskentelyn toimintatapoihin, ja etätyöstä muodostui suurimalle osalle henkilöstöä pääasiallinen työskentelymalli.

Erilaisten rajoitusten vaihdellessa valtakunnallisella tasolla myös KSOY:ssä oli käytössä erilaisia etätyön toimintamalleja. Etätyöskentely onnistui konsernin henkilökunnalta hyvin. Vuoden aikana toteutettiin kolme koronapandemiatilanteen aikaista henkilöstökyselyä, joissa selvitettiin henkilöstön mielialaa, kehitysehdotuksia ja mielipiteitä työskentelyolosuhteista. Asiakaspalvelun taso pystyttiin pitämään korkealla tasolla haastavasta tilanteesta huolimatta.

Konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 59 (58) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 61 (57). Vuoden aikana konsernissa irtisanoutui yksi henkilö ja viisi henkilöä rekrytoitiin. Eläkkeelle ei jäänyt yhtään henkilöä.

Henkilöstöä keskimäärin 2016–2020

Naisia / miehiä vuoden 2020 lopulla

naisia 36 kpl
miehiä 25 kpl

Henkilöstökulut 2016–2020

Henkilöstötutkimuksesta erinomaiset tulokset   

Kymenlaakson Sähkö -konsernin henkilöstön ilmapiiritutkimus, PeoplePower, toteutettiin lokakuussa 2020, ja siihen vastasi konsernin henkilöstöstä 95,2 %. PeoplePower-luokitus parani edellisestä (2018) tutkimuksesta ja oli 76, mikä on selkeästi yli Suomen toimihenkilönormin keskiarvon. PeoplePower-luokituksessa mitataan työyhteisön sitoutumista, johtamista, omistautumista ja suorituskykyä.  Kymenlaakson Sähkölle myönnettiin hyvistä tuloksista Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus, kun yhtiö sijoittui pienten organisaation sarjassa neljänneksi.

Edelliseen tutkimukseen verrattuna motivaatio, oman työn hallinta, työn joustavuus ja työhyvinvointi parantuivat läpi organisaation. Tulosten mukaan tiedon saatavuus osittain heikentyi, mihin korona- ja etätyötilanne mahdollisesti vaikuttivat. Hyvästä työilmapiiristä kertoo myös alhainen sairauspoissaolojen määrä/henkilö. Sairauspoissaoloprosentti oli vain 1,2, eli henkilöstö oli poissa sairauden vuoksi keskimäärin 4,1 (5,0) työpäivää. 

Sairauspoissaolot 2016–2020

Henkilöstölle työyhteisövalmennusta 

Henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana työyhteisövalmennusta, jonka aiheena oli itsetuntemus ja erilaisuuden ymmärtäminen – minä työyhteisön jäsenenä. Koulutuskokonaisuuden toinen osa, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, siirtyi koronatilanteen vuoksi vuodelle 2021.