Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 61,0 (71,2) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,3 (2,9) miljoonaa euroa. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 36 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 28,0 €/MWh.

Ennätyksellisen leuto talvi vähensi sähkön myyntiä

Sähkön myynti laski edellisvuodesta. Lasku johtui ennätyksellisen leudosta talvesta, mikä vähensi lämmitystarvetta. Sähköä myytiin 986 (1 043) miljoonaa kilowattituntia.

Lampotilan_kehitys_FI_2020.jpg

Sähkön tuotannosta jo yli 94 prosenttia hiilineutraalia

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 416 (463) miljoonaa kilowattituntia. Strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Vuonna 2020 hiilineutraalin tuotannon osuus oli jo yli 94 prosenttia, josta tuulivoiman osuus oli 16,4 prosenttia.

KSOY_hiilineutraali_sahkon_tuotanto_2020.jpg

Teuvan tuulipuiston rakentaminen eteni hyvin koronatilanteesta huolimatta. KSOY on yksi puistoon investoivista energiayhtiöistä. Investointi kasvattaa KSOY:n tuulivoimatuotannon määrää noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän. Puisto valmistuu vuoden 2022 alussa. 

Aurinkosähköjärjestelmiä liitetään verkkoon jo satoja vuodessa

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo noin 1 100 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 7,5 MW. Sähköä ostetaan myös lähes 1 100 pientuottajalta. Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin verkkoon vuonna 2020 yhteensä 292.

Verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien kokonaismäärä 2016–2020

Asiakastietojärjestelmän uudistus eteni ja työllisti läpi vuoden

Yhtiön asiakastietojärjestelmän uudistaminen jatkui koko vuoden 2020. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu keväällä 2021.