Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 51,3 (52,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,6 (17,9) miljoonaa euroa.

Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2020

Vuonna 2020 yhtiön asiakkaille toimitettiin sähköä 1 206 (1 275) miljoonaa kilowattituntia ja jakelualueemme kokonaissähkönkäyttö oli 1 261 (1 328) miljoonaa kilowattituntia. Sähkönkäyttö väheni edellisvuoteen verrattuna 5 prosenttia. Uusien liittymien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 200 (186) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 236 (103 125). 

Vuonna 2020 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden kasvoi jakeluverkkoalueelle kohdistuneiden myrskyjen vaikutuksesta ja oli 2,46 (1,38) tuntia.

Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin investoinneilla

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat hieman yli 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 140 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2020 lopussa 25,1 prosenttia.

Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Pyhtään Siltakylässä, Elimäen Raussilassa sekä Luumäellä ja Kouvolan Sippolassa. Lisäksi Kotkan Korkeakosken ja Virojoen sähköasemille toteutettiin laajamittaiset saneeraukset.

Keskijänniteverkon kaapelointiaste 2016–2020

Pienjänniteverkon kaapelointiaste 2016–2020