Vastuullisuus

Kestäviä valintoja huomisen hyväksi  

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskansalaisuus tarkoittavat meille valintoja ja tekoja. Omalla toiminnallamme tuemme hyvinvointia ja elinvoimaisuutta alueellamme myös tulevan sukupolven hyväksi.

Perustan hyvinvoinnille luo luotettava, kilpailukykyinen, ympäristöystävällinen ja vuorovaikutteinen energia.

Luotettavaa energiaa

Toimintamme lähtökohta on turvallinen, kehittyvä ja häiriötön toiminta energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kulutukseen.

Kilpailukykyistä energiaa

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan, joka ulottuu seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja toimii kaikkien sidosryhmiemme parhaaksi. Terveellä liiketoiminnalla voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden, luotettavan energiantoimituksen ja merkittävän tuoton omistajakunnille.

Ympäristöystävällistä energiaa

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti työhömme ja valintoihimme energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten merkitys energia-alalla on suuri. Keskeinen kysymys on ilmastonmuutoksen hillitseminen investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliin tuotantoon.

Vuorovaikutteista energiaa

Sosiaalisen vastuun keskiössä ovat ihmiset. Vastuullisessa sidosryhmätyössä on tärkeää tunnistaa keskeisten ryhmien odotukset ja tarpeet. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja omistajat sekä viranomaiset, päättäjät ja järjestöt.