Luotettavaa energiaa ja vastuullista verkon kehittämistä

Vakaa hinnoittelu sähkön verkkopalvelussa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n jakelualueella sähkön verkkopalvelun hinnat on pidetty samalla tasolla jo yli kolme vuotta, eikä siirtohintoja ole korotettu vuoden 2018 alun jälkeen. Samalla toimitusvarmaan sähköverkkoon on investoitu vuosittain reilut 15 miljoonaa euroa, viimeisen vuosikymmenen aikana yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuus on investointien myötä selkeästi parantunut viime vuosina, ja asiakkaistamme jo yli 60 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Tavoitteenamme on jatkaa vastuullista ja vakaata hinnoittelua sähkön verkkopalveluiden osalta myös tulevina vuosina ja samalla jatkaa sähköverkon toimintavarmuuden parantamista.

Toimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi

  • Uutta maakaapeliverkkoa otettiin vuoden aikana käyttöön noin 250 kilometriä. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 140 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 110 km.
  • Helikopterin avustuksella suoritettiin johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksintaa Kouvolassa Anjalan, Inkeroisten, Sippolan, Elimäen ja Korian alueilla sekä Loviisassa Kuninkaankylässä. Samoille alueille toteutettiin myös johtoalueen aluskasvillisuuden raivaus.
  • Osana verkon kunnossapitoa ja toimitusvarmuutta toteutettiin Askolan ja Loviisan alueilla lentokuvausta. Verkkoa kuvattiin noin 900 kilometriä.
  • Droonien, eli miehittämättömien pienoishelikoptereiden, käyttö vakiintui osana verkon tarkastuslentoja ja vikapaikkojen etsintää.

Verkon seuranta on tarkkaa ja tärkeää työtä

Tärkein osa käyttöpalvelua on valmistautuminen ja varautuminen sähkönjakelun häiriötilanteisiin ja häiriötilanteiden tehokas johtaminen yhteistyössä paikallisten urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa. Kymenlaakson Sähköverkon sähköverkkojen valvontaa ja ylläpitoa on hoidettu Enerva Oy:n toimesta Mikkelistä kesäkuusta 2020 lähtien. Enervan vastuulla on kaikkiaan noin 45 000 km sähköverkkoa ja 260 000 asiakasta, mikä tekee yhtiöstä valtakunnallisesti merkittävän toimijan.

enerva_kk.png

Enerva on yksi Kymenlaakson Sähköverkon tärkeimmistä kumppaneista. Verkkoa on valvottava osaavan henkilöstön ja järjestelmien turvin 24/7. Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi luotettavasta sähkönjakelusta, ja käyttötoiminnan onnistumisella on tässä keskeinen rooli. Myrskyjä ei voida välttää, mutta hyvällä varautumisella ja nopealla, harkitulla reagoinnilla saadaan pidettyä sähkökatkoista aiheutuvat haitat asiakkaille, elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan kriittisille toiminnoille mahdollisimman vähäisinä.

Tutkimus- ja kehityshankkeista haetaan uusia toimintatapoja operatiiviseen toimintaan

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeiden avulla kehitämme uusia toimintatapoja, pilotoimme uutta tekniikkaa sekä tarkastelemme tulevaisuuden muutoksia, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin. Teemme tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten, laitevalmistajien ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa.

Hybrididronen käyttäminen häiriöiden paikannuksessa 

Sähköverkon tarkastuslentojen ja vikapaikkojen paikantamisen pilotointi hybrididronen avulla on käynnistetty Hepta Airbonen kanssa. Pilotointi on aloitettu vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2020 ajan. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää vianhoitoa ja häiriöselvitystä.

Joustava ja toimintavarma sähköverkko 

Hankekokonaisuus on jatkoa vuosina 2017–2018 toteutettuun Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähköverkko 2030 -tutkimushankkeeseen. Hankkeen vetovastuussa on LUT-yliopisto, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkösiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Hanke on käynnistynyt 2019 ja valmistuu vuoden 2021 aikana.

Hankkeen pääpainopisteet on seuraavissa kokonaisuuksissa

  • joustoresurssikapasiteetin ja kapasiteettiin vaikuttavien tekijöiden kartoituksessa,
  • toimitusvarmuuden tavoittelemiseen tähtäävien verkkoinvestointien tarkastelussa verkon tehokkaan operoinnin näkökulmasta,
  • joustavan verkon käyttötoiminnan vaikuttamismahdollisuuksien analysoinnissa verkon saneerausratkaisuihin,
  • verkkoliiketoiminnan muuttuvassa sääntelyssä ja
  • keskeisimpien tunnistettujen muutostekijöiden vaikutusten kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

LVDC-sähkönjakelutekniikan käyttäminen sähkönjakeluverkossa

Hanke on yhdessä Zero Hertz Systems Oy:n kanssa toteutettava demonstraatiokokonaisuus, jossa testataan kaupallisesti rakennettua pienjännitteellä tehtävää tasasähköjakelua jokapäiväisessä käytössä.