Kilpailukykyistä energiaa

Sähkön hintakilpailukykyä turvataan suojauksilla

Hinnaltaan kilpailukykyinen energia on keino, jonka avulla varmistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kuluttaja-asiakkaiden jokapäiväistä sujuvaa arkea.

Sähkön hintariskejä vastaan suojaudutaan tekemällä sähköjohdannaissopimuksia sekä myynnin että tuotannon osalta. Suojaustoimenpiteitä toteutetaan yhtiön salkunhallinnan riskikäsikirjan mukaisesti. 

Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät hallitaan noudattamalla yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallintapolitiikkaa. 

Arvoa omistajille ja yhteiskunnalle

Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme. Tuotamme omistajille ja yhteiskunnalle taloudellista arvoa mm. verojen ja osinkojen muodossa. Vuodelta 2020 tilitettävää arvonlisäveroa kertyi 13,5 miljoonaa euroa ja tilitettävää sähköveroa 24,4 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituslaskelman mukaan tuloveroa maksettiin 3,5 miljoonaa euroa.

Vuodelta 2020 yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 8,38 miljoonan euron osingon jakamista eli 50,00 (57,27) euroa osakkeelta.

Omistajille maksetut osingot 2016–2020

Asiakkaille ja henkilöstölle

Kannattava ja menestyvä yhtiö on turvallinen kumppani. Taloudellinen vakaus turvaa toimintamme ja sen kehittämisen. Meillä on vastuullinen rooli yhteiskunnassa välttämättömän hyödykkeen, sähkön, tuottajana sekä vastuu yli 100 000 asiakkaastamme, joille mahdollistamme sähkön häiriötöntä toimitusta ja saatavuutta kilpailukykyiseen hintaan. 

Kannattava toiminta mahdollistaa välttämättömät investoinnit, joiden avulla täytämme meille asetetut vaatimukset ja varaudumme tulevaisuuden tarpeisiin sekä uudenlaisiin energiaratkaisuihin.