Strategia ja arvomme

Puhtaasti parasta energiapalvelua

KSOY-konsernin strategia päivitettiin vuoden 2020 lopulla. Strategia ”Puhtaasti parasta energiapalvelua” määrittelee painopistealueet sähköverkkotoiminnalle, energian tuotannolle, sähkön ja palveluiden myyntitoiminnalle sekä KSOY-yhteisölle. 

Luotettava uudistaja

Verkkomme mahdollistaa tehokkaan ja hiilivapaan energiajärjestelmän kehittymisen. Älykäs verkko toimii uusien energiaratkaisujen alustana asiakkaillemme. Verkon toimitusvarmuus on erinomaisella tasolla.

Tulevaisuuden energiantuottaja

Tuotamme sähköä ja lämpöä täysin hiilivapaasti. Kasvamme merkittäväksi uusiutuvan sähkön ja lämmön tuottajaksi. Perinteisten tuotantohankkeiden rinnalla osallistumme uusia teknologioita soveltaviin hankkeisiin. Asiakkaille tarjoamme kehittyneitä hajautetun tuotannon ratkaisuja.

Kestävien palvelujen vahva toimittaja

Tarjoamme asiakkaille kokonaisvaltaisia sähkö- ja lämpöpalveluita. Asiakassuhteemme ovat monipuolisia ja kahdensuuntaisia. Nykyaikaisissa palvelukanavissa asiointi on sujuvaa ajasta ja paikasta riippumatta. Paikallisuus on meille kilpailuetu. Palveluilla varmistamme, että sähköautot ovat aina käyttövalmiina, koti on lämmin ja yritysten pyörät pyörivät.

Osaamisen kehittäjä ja toiminnan uudistaja

Olemme kehittyvä ja uudistumiskykyinen yhtiö. Henkilöstö on osaavaa, innostunutta ja motivoitunutta. Työyhteisömme on nykyaikainen ja työskentelytapamme ovat joustavia. Meillä on ammattitaitoinen ja tehokas kumppaniverkosto. Toimintamme on vastuullista, läpinäkyvää ja kannattavaa, josta sekä asiakkaat, henkilöstö että omistajat hyötyvät.

KSOY_strategiakuva.jpg

Arvot

Hyvin palveltu asiakas

Arvostamme asiakaitamme.
Tuotamme hyötyä ja hyvinvointia.
Pidämme lupaukset.

Yhteistyöstä voimaa

Onnistumme yhdessä.
Tuemme toisiamme.
Välitämme toisistamme.
Pidämme lupauksemme.

Avoimuutta arkeen

Kommunikoimme avoimesti.
Kuuntelemme jokaista.
Toimimme oikeudenmukaisesti.

Uudistumalla parempiin tuloksiin

Toimimme tavoitteellisesti.
Arvostamme hyvää työtä.
Kehitämme itseämme.
Olemme joustavia.