Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 107,9 (119,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 16,9 (22,9) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 14,5 (19,1) miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön liikevaihto oli 62,0 (72,3) miljoonaa euroa. Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin sähkönmyynnin ja -tuotannon volyymin pienentymisestä sekä sähkönmyynnin hinnan laskusta. Liikevoitto oli –1,3 (1,5) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 12,4 (15,2) miljoonaa euroa. Yhteensä emoyhtiön osinkotuotot sekä saadut konserniavustukset olivat 16,7 (17,7) miljoonaa euroa. 

Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 97,2 (92,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 28,9 (28,2) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,6 (1,4). 

Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 47,6 (51,7) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 3,1 (1,8). 

Konserniyhtiöiden investoinnit olivat yhteensä 17,2 (18,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 15,0 (15,5) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,2 (2,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 1,0 (1,6) miljoonaa euroa.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 107,9 119,7 124,2
Liikevoitto, milj. euroa 16,9 22,9 23,0
Liikevoitto, % 15,6 19,2 18,5
Oman pääoman tuotto, % 19,4 27,4 31,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 14,9 14,6
Omavaraisuusaste, % 28,9 28,2 24,7
Quick ratio 1,6 1,4 1,3

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 62,0 72,3 74,7
Liikevoitto, milj. euroa –1,3 1,5 0,2
Liikevoitto, % –2,1 2,0 0,3
Oman pääoman tuotto, % 27,8 38,1 44,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,5 3,4 1,6
Omavaraisuusaste, % 39,8 41,7 34,9
Quick ratio 3,1 1,8 1,1