Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 59 (58). Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 61 (57). Vuoden aikana konsernissa irtisanoutui yksi henkilö ja viisi henkilöä rekrytoitiin. 

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli 47,2 (47,2) vuotta ja emoyhtiön vakinaisen henkilöstön keski-ikä 48,6 (49) vuotta.  

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi koko henkilöstö on vakuutettu vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2020 2019 2018
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 59 58 60
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 61 57  59
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 3,4 3,5 3,4

Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2020 2019 2018
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 42 42 41
Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa 44 41 41
Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa 2,3 2,3 2,2