Liiketoiminta

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 61,0 (71,2) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,3 (2,9) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (31).

Sähkön myynti laski edellisvuodesta. Lasku johtui ennätyksellisen leudosta talvesta, mikä vähensi lämmitystarvetta. Sähköä myytiin 986 (1 043) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 416 (463) miljoonaa kilowattituntia. 

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 36 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 28,0 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 17,1 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.  

Teuvan tuulipuiston rakentaminen eteni hyvin koronatilanteesta huolimatta. KSOY on yksi puistoon investoivista energiayhtiöistä. Investointi kasvattaa KSOY:n tuulivoimatuotannon määrää noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän. Puisto valmistuu vuoden 2022 alussa.

Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 51,3 (52,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,6 (17,9) miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2020. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (17). 

Vuonna 2020 yhtiön asiakkaille toimitettiin sähköä 1 206 (1 275) miljoonaa kilowattituntia ja jakelualueemme kokonaissähkönkäyttö oli 1 261 (1 328) miljoonaa kilowattituntia. Sähkönkäyttö väheni edellisvuoteen verrattuna 5 prosenttia. Uusien liittymien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 200 (186) kappaletta. Sähkönkäyttäjiä Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella oli vuoden lopussa yhteensä 103 236 (103 125).   

Vuonna 2020 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden kasvoi jakeluverkkoalueelle kohdistuneiden myrskyjen vaikutuksesta ja oli 2,46 (1,38) tuntia. 

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat hieman yli 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 140 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste oli vuoden 2020 lopussa 25,1 prosenttia. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Pyhtään Siltakylässä, Elimäen Raussilassa sekä Luumäellä ja Kouvolan Sippolassa. Lisäksi Kotkan Korkeakosken ja Virojoen sähköasemille toteutettiin laajamittaiset saneeraukset. 

Enerva Oy on toimittanut käyttökeskuspalvelut Kymenlaakson Sähköverkolle kesäkuusta 2020 lähtien. Enerva tuottaa käytönvalvontapalveluita Kymenlaakson Sähköverkolle, Lappeenrannan Energiaverkoille, Järvi-Suomen Energialle sekä Verkko Korpelalle. 

Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä vuosisopimuksen mukaisesti. Toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävistä verkonrakennushankkeista vastasivat Elvera Oy sekä Eltel Networks Oy.