Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Valtioneuvosto antoi tammikuussa 2021 eduskunnalle esityksen, jolla hillitään sähkönjakelun hintojen nousua ja leikataan jakeluyhtiöiden tuottoja muuttamalla sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Energiavirasto on ilmoittanut tekevänsä lakiehdotuksen voimaantulon jälkeen muutoksia jakeluverkonhaltijoiden tariffien valvontamenetelmiin jo nykyisen (2019–2023) valvontajakson aikana. Muutokset tulevat alentamaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sallittua liikevaihtoa ja tuottoa.