Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2020 on 26 546 069,53 euroa, josta tilikauden voitto on 12 423 482,56 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 50,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 381 700,00 euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 4 041 782,56 euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.