Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto%                                     

    100 x liikevoitto
         liikevaihto                                                      

Oman pääoman tuotto%    

    100 x (voitto ennen tilinpäätössiirtoja + konserniavustus – verot)
                                    oma pääoma (keskimäärin)                                                   

Sijoitetun pääoman tuotto%           

    100 x (tulos ennen tilinpäätössiirtoja + korkokulut ja muut rahoituskulut)
                                      sijoitettu pääoma (keskimäärin) 

Omavaraisuusaste%   

    100 x (oma pääoma + poistoero)
    taseen loppusumma – saadut ennakot 

Maksuvalmius (Quick ratio)           

    rahoitusomaisuus 
    lyhytaikainen vieras pääoma