Konsernin tuloslaskelma


Konsernituloslaskelma 1.1.–31.12.2020

(tuhatta euroa)

Liitetieto nro 2020 2019
Liikevaihto 1 107 928 119 717
Liiketoiminnan muut tuotot 2 608 551
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 923 2 941
Materiaalit ja palvelut 3 -69 953 -77 324
Henkilöstökulut 4 -4 033 -4 251
Poistot ja arvonalentumiset 5 -11 556 -11 000
Liiketoiminnan muut kulut -8 036 -7 701
Liikevoitto 16 880 22 932
Rahoitustuotot ja -kulut 6 461 256
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 17 341 23 188
Tuloverot 8 -2 471 -3 636
Laskennalliset verot 8 -327 -497
Tilikauden voitto   14 543 19 056