Katsauskausi lyhyesti

  • historiallisen lämmin alkuvuosi vähensi sähkön siirtoa ja myyntiä
  • investoinnit toimitusvarmuuteen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti
  • mittavilta sähköntoimituksen keskeytyksiltä vältyttiin talvikuukausien aikana
  • sähkön markkinahinta laski voimakkaasti alkuvuoden aikana
  • koronapandemia ei ole vaikuttanut operatiiviseen toimintaan