Tunnusluvut

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 40,1 (46,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,3 (7,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 5,5 (5,8) miljoonaa euroa.  

Investoinnit olivat yhteensä 4,3 (3,1) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 3,5 (2,6) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.

Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 95,4 (97,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 25,4 (23,3) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,5 (1,3).

Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa vakinaista henkilöstöä 59 (59) ja 2 (2) määräaikaista.