Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän viime vuoden tulosta pienemmäksi. Loppuvuoden aikana koronatilanteen ennakoidaan vähentävän hieman sähkön käyttöä toiminta-alueellamme. Lisäksi tilanteen arvioidaan vaikuttavan sähkön kulutukseen koko markkina-alueella ja siten pitkittävän ylitarjontatilannetta. Ennuste on jo aiheuttanut loppuvuoden sähköjohdannaisten hintojen laskua. Hintojen lasku heikentää sähköntuotannon kannattavuutta ja tulosodotuksia lähivuosina.