Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 23,0 (28,8) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,6 (0,2) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (31).

Sähkön myynti laski 7,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lasku johtui tammi–maaliskuun poikkeuksellisen lämpimästä jaksosta. Lämpötila oli noin kuusi astetta pitkän aikavälin keskilämpötilaa korkeampi. Sähköä myytiin katsauskaudella 405 (436) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 153 (180) GWh.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 50 prosenttia alkuvuoteen 2019 verrattuna. Jakson keskihinta oli 23 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 10 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.