Verkkoliiketoiminta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 18,8 (19,6) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 6,2 (7,9) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 15 (18).

Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 485 (527) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 45 (53) kappaletta.

Talven aikana sää oli normaalia lämpimämpi ja tuulisempi, mikä on näkynyt yksittäisinä vikoina asiakkaillemme. Tuulin päivän myrsky aiheutti jonkin verran sähkönjakelun keskeytyksiä helmikuussa, mutta laajemmilta aluettamme koettelevilta häiriötilanteilta vältyttiin. Vähälumisen talven vuoksi lumikuormavikoja ei tänä vuonna esiintynyt. Panostukset sähköverkon kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyvät vähentyneinä keskeytyksinä.

Käyttötoiminnan siirtäminen käyttöpalveluita tarjoavaan Enerva Oy:hyn on edennyt alkuvuodesta suunnitelmien mukaisesti. Enerva ottaa vastuulleen sähköverkon operatiivisen käytön kesästä 2020 alkaen. Enerva Oy:n omistavat Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy sekä Elvera Oy.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2020 noin 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 100 kilometrin matkalla ja kaapelointiaste nousee noin 24,5 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja rakentamistyöt ovat käynnistyneet pääosin aikataulussa.