Konsernituloslaskelma

tuhatta euroa    1.1.–30.4.2020   1.1.–30.4.2019   1.1.–31.12.2019
 Liikevaihto 40 126  46 660 119 717
Liiketoiminnan muut tuotot  143  128 551
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    63 –24  2 941
Materiaalit ja palvelut  –25 305 –31 514  –77 324 
Henkilöstökulut  –1 398 –1 410  –4 251
Poistot ja arvonalentumiset  –3 792  –3 673 –11 000
Liiketoiminnan muut kulut  –2 531 –2 496 –7 701
Liikevoitto  7 306  7 670 22 932
Rahoitustuotot ja -kulut  –415  –397  256
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  6 892  7 274 23 188
Tuloverot  –1 323 –1 418 –3 636
Laskennalliset verot  –42 –42 –497
Tilikauden voitto  5 526  5 814  19 056

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.