Toimintaympäristö

Toivottua vakautta toimintaympäristöön

Pääomavaltainen energia-ala palveluvaltaistuu. Asiakaslähtöisyys, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niiden mukaisten palveluiden kehittäminen on edellytys menestymiselle. Digitalisaatio ja uudet teknologiat tuovat toimintaan uusia mahdollisuuksia.

Asiakkaiden keskuudessa kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiin ja omaan sähköntuotantoon kasvoi vahvasti. Sähköinen liikenne on kasvussa. Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä yli kaksinkertaistui Suomessa kertomusvuoden aikana.

Sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihto eli datahub on rakentumassa. Tarkoituksena on saada kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot valtakunnalliseen järjestelmään. Kansallisella tasolla käynnistettiin lainvalmistelu säännöksistä, jotka määrittelevät datahubin toteuttamisen menettelytavat.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat Suomessa mittaushistorian matalimmalla tasolla. Strategian mukaisten tuulivoimainvestointien ansiosta myös Kymenlaakson Sähkön omasta sähköntuotannosta yli 90 prosenttia on hiilivapaata. Toisaalta ympäristöystävällisen sähköntuotannon kasvattaessa osuuttaan, vähenee mahdollisuus säätää sähköntuotantoa kulutuksen mukaan. Tarvitaan enemmän joustoa ja ohjausta sähkön kulutukseen ja välineitä, joiden avulla se onnistuu vaivattomasti.

Vakautta verkkoliiketoimintaan

Verkkoliiketoiminnan uuden valvontamallin ja sen mukanaan tuoman hintakeskustelun myötä työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistettiin lainmuutoshanke, jossa määriteltiin siirtomaksujen korotuskatto. Syyskuussa voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutoksen mukaan siirron ja jakelun maksuja voidaan korottaa 12 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttia verollisesta kokonaishinnasta. Nykyiset pitkäjännitteisemmät valvontamenetelmät ovat tuoneet kaivattua vakautta ja ennustettavuutta verkkoliiketoimintaan.

Omistajajärjestelyt päätökseen

Kymenlaakson Sähkö ja omistajakunnat sopivat keväällä kokonaisjärjestelyistä, jossa sovittiin Kotkan kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden (27 %) hankinnasta ja järjestelyn rahoittamisesta. Omien osakkeiden hankinta toteutettiin kesäkuussa. Tähän järjestelyyn liittyen Kymenlaakson Sähköverkko Oy teki huhtikuussa leasingsopimuksen osasta sähköverkostoaan. Konsernin verkkotoiminta jatkuu entiseen tapaan neljän maakunnan alueella. Omistusjärjestelyt eivät vaikuta yhtiön asiakkuuksiin, toimintaan tai toiminta-alueeseen.  

Kirkastettu strategia ja uusi brändi vievät eteenpäin

Omien strategioiden kirkastaminen sekä loppuun saatettu brändiuudistus, jonka avulla strategiat ja arvot näkyvät myös ulospäin, antavat hyvän pohjan tulevaisuuden kehittämiseen.