Yrityskatsaus

Euroopan komission Fit for 55-energia- ja ilmastolakipaketti julkaistiin heinäkuussa. Paketti sisältää 13 energia- ja ilmastopolitiikasta säätävää lakialoitetta. Tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 vertailutasoon nähden.  

Kymenlaakson Sähkö kasvattaa hiilidioksidivapaata sähköntuotantoaan investoimalla Närpiöön toteutettavaan tuulipuistohankkeeseen. KSOY:n osuus puiston kokonaistuotannosta on noin 10 000 MWh, mikä lisää yhtiön tuulivoimatuotantoa noin 15 prosentilla. Investoinnilla jatketaan tavoitetta olla hiilineutraali sähköntuottaja vuonna 2023.  

Sähkömarkkinalaki hyväksyttiin kesän aikana eduskunnassa, ja se on astunut voimaan elokuun alussa. Lainmuutoksen seurauksena sähköverkkoyhtiöille annetaan kahdeksan vuotta jatkoaikaa säävarman verkon toteuttamiseen. Jatkoaika koskee myös Kymenlaakson Sähköverkkoa. Koska aikataulua väljennetään, kasvatettiin samalla pitkien keskeytysten korvausten suuruutta. Lisäksi siirtohintojen korotusten maksimisuuruus laskettiin 8 prosenttiin. Lain perusteella Energiavirasto muuttaa valvontamenetelmiä loppuvuoden aikana. 

Säiden puolesta vuoden 2021 tammi-elokuu on ollut vuoteen 2020 verrattuna hyvin erilainen. Kuluva vuosi on ollut selvästi kylmempi, kuivempi ja vähätuulisempi. Lisäksi polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet ennätystasoille vuoden edetessä. Tämä näkyy suoraan sähkön tukkumarkkinahinnassa Suomessa, joka on tarkastelujaksolla noussut 116 prosenttia suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan.  

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty lähes 1 300 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 10 MW. Määrä vastaa noin 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.