Katsauskausi lyhyesti

  • Yhtiön panostus hiilineutraaliin sähköntuotantoon jatkuu investoinnilla Närpiöön rakennettavaan tuulivoimapuistoon.
  • Kylmä talvi lisäsi alueen sähkönkäyttöä yli 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Yhtiön verkkoalueella on ollut sähkönjakelun keskeytyksiä viime vuotta vähemmän.
  • Sähkön myynti kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Sähkön tukkumarkkinahinta on noussut ennätyksellisen korkealle.
  • Yhtiön verkkoon on liitetty jo 1 300 aurinkosähköjärjestelmää kokonaisteholtaan 10 MW.